Animační workshop v rámci projektu Post bellum

4. března se někteří studenti kvarty zúčastnili jedné z prvních akcí v rámci projektu Příběhy našich sousedů organizace Post bellum.

Volná improvizace na masarykovské téma

Několik studentů kvarty se rozhodlo zapojit do projektu organizace Post bellum nazvaného Příběhy našich sousedů. V rámci projektu je jejich úkolem najít zajímavého pamětníka a  natočit s ním rozhovor. Z natočeného materiálu by pak měli být schopni připravit krátkou reportáž. Aby zvládli potřebnou techniku, zúčastnili se workshopu základů animační techniky, který pro ně byl připraven v brněnském kině Scala. Kromě pěti studentů z kvarty tišnovského gymnázia se účastní i týmy z lomnické základní školy a ZŠ Smíškova, takže tímto způsobem dochází i k propojení těchto škol. Studenti si odnesli novou dovednost a svůj výsledný filmeček si mohli stáhnout.

Video