Beseda o transplantaci

Propojení výuky s reálným životem

Pan Mynář - 1.příjemce jater v naší zemi
Pan Mynář - 1.příjemce jater v naší zemi

Játra jsou velmi významná, mnohými často opomíjená, součást těla. Co když nám ale jednou přestanou fungovat a musí být nahrazena? Transplantace jsou dnes již poměrně běžné, ale jak se říká – všechno je jednou poprvé.

               První transplantace jater v České republice byla provedena v roce 1983 v Brně chirurgickým týmem vedeným profesorem Kořístkem. Zákrok to byl zcela nový a velmi riskantní, proto vyžadoval velkou odvahu. V první řadě ze strany operačního týmu, jelikož byla prováděna na hranici se zákonem, ale hlavně od pana Mynáře, který se operaci rozhodl podstoupit kvůli vážnému a nevratnému poškození jater.

Shodou okolností je pan Mynář z Tišnova a díky skvělému nápadu našich spolužaček se nám s ním podařilo dne 29.5.2019 setkat, a to přímo zde, na našem gymnáziu. Pan Mynář je velmi příjemný, pozitivní člověk plný elánu. Osud mu však do cesty postavil nelehkou překážku, díky které přišel málem o život. Protože měl tři malé děti, neváhal a transplantaci podstoupil. Trvala celé 3 hodiny a jeho tělo nový orgán přijalo. Pan Mynář měl štěstí v neštěstí, operace se vydařila velmi dobře. Lékaři předpokládali, že se nedožije více než 5 let. On to však nikdy nevzdal, a i po dlouhých 36 letech je tu stále s námi ve výborné kondici a bez vážnějších komplikací.

Tímto bychom chtěli ještě jednou moc poděkovat všem, díky kterým se toto setkání uskutečnilo. Nejvíce samozřejmě naší milé návštěvě. Pan Mynář je velmi milý, ochotný a jsme rádi, že se s námi podělil o své zkušenosti, pocity a zákulisí celé akce. Děkujeme a přejeme ještě spoustu dalších let prožitých ve zdraví a radosti ze života!

Studenti ze 3.B