Biologické exkurze studentů nižšího gymnázia

Na soutoku Svratky, Loučky a Besénku proběhl 6. 6. 2019 program...

třída prima na biologické exkurzi
třída prima na biologické exkurzi

Na soutoku Svratky, Loučky a  Besénku proběhl 6. 6. 2019 program pořádaný Inspirem pro primu, který se zaměřoval na čistotu vod a určování biotického indexu. Jeho součástí byl i šetrný výlov, pozorování a určování drobných vodních organismů, který si celá třída náležitě užila. Na chvíli se tak žáci stali hydrobiology, kteří lovili a  určovali larvy a dospělce vodních bezobratlých živočichů.

  

Sekunda se 22. 5. 2019 zúčastnila programu v Inspiru, který představuje klimatická specifika a významné stromy na Tišnovsku. Cílem bylo zjistit, jak důležitou roli v přírodě stromy hrají, kdo je na nich závislý a proč jsou pro člověka důležité. Dále studenti poznávali a určovali stromy prakticky. Z důvodu velmi špatného počasí musel být program upraven, ale přesto si žáci odnesli mnoho důležitých informací.


Dne 17. 12. 2018 se třída tercie zúčastnila výukového programu Naši savci v ZOO Brno. Program byl zaměřen na seznámení se s třídou savců, především se zástupci žijícími na území České republiky. Studenti se dozvěděli, do kterých řádů se savci žijící v ČR dělí a jak se tyto řády liší. Vlastní aktivitou bylo seznámení s některými přírodninami (lebky, parohy, srst, stopy), které ve skupinách určovali. Následovala procházka po zoologické zahradě s odborným výkladem paní Sychrové.

Fotogalerie