cesta za poznáním do ÚOCHB Praha

navštívili jsme prestižní ústav AV ČR

před ÚOCHB
před ÚOCHB

V pátek 5.5. skupina zájemců o chemii, biologii a biochemii vyrazila za poznáním do Prahy. Naše cesta započala již brzo ráno, protože program byl nabitý. V Ústavu organické chemie a biochemie jsme byli vřele přivítáni našimi hostiteli, následovalo rozdělení na poloviny a cesta výukovými místnostmi a laboratořemi. Věnovali se nám zástupci 4 výzkumných skupin, jednalo se o insulin a biochemické kaskády jeho práce, chemickou komunikaci sociálního hmyzu a jeho následné využití k analýze látek vylučovaných pacienty, magnetickou rezonanci ve studiu biomolekul a nukleové kyseliny trochu jinak, z pohledu mj. jejich katalytických schopností. Odvážlivci si "pochovali" obrovské kousky exotických švábů, dozvěděli jsme se mnoho ze světa termitů a jejich umění. Společně pak studenti využívali a opakovali své znalosti ohledně nemoci diabetes mellitus a stavby nukleových kyselin. Třešničkou na této exkurzi byla pracovna velikána virologie, profesora Holého, která se jeví, jako by si vědec právě jen na chvíli odskočil. Na úplný závěr 1. části jsme se pokochali pohledem z horní terasy architektonicky nesmírně zajímavého a nejmodernějšího ústavu AV.

Po zaslouženém pozdním obědě v menze ČVUT následoval přesun do centra hlavního města, kde bylo naším cílem nově zrekonstruované Národní muzeum. Každý si v něm čas trávil dle svého zájmu, vybíral si expozice a všichni jsme se shodli, že tak krásný den byl jak stvořený pro pohledy na Prahu z nejvyšší kopule muzea.

V pozdním večeru jsme se loučili sice unavení, ale plní dojmů nejen odborných.