Den na Fakultě jaderné

Byl jsem na Jaderce ČVUT

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Akce Den s Jaderkou….


Zareagoval jsem na nabídku paní profesorky biologie a současně kariérové poradkyně a rozhodl se pro registraci a prozkoumání pro mne neznámého prostředí a odborných oblastí.


Zajímavou a opakovanou akci pořádala Fakulta jaderná a fyzikálního inženýrství ČVUT Praha. Vše se točilo v oblasti radiodiagnostiky, radioterapií a nukleární medicíny. Všichni zájemci absolvovali přednášky profesorů, kteří se danou problematikou zabývají a poté jsme se každý  podíval na dvě konkrétní pracoviště těchto oborů. Bylo to pojato velmi odborně, až to některé z nás zaskočilo.

 U radiodiagnostiky a radioterapie jsme přes základy, jako je smrtelná dávka záření, dávkování ozáření, došli až ke konkrétním pomůckám (kolimační helmice) a řešením různých typů onemocnění. Například pokud člověk trpí epilepsií, vytvoří se mu snímek mozku a pak se s ním čeká, klidně i hodiny, než dostane záchvat, aby se mohl udělat snímek další. Po srovnání těchto snímků lékař zjistí, odkud jsou tyto stavy vyvolány a daná část se může vyoperovat. 

Přednášky završila nukleární medicína. O tomto oboru jsem nic netušil, ale teď už vím, že to je jedna velká chemie. Zabývá se třeba skládáním nuklidu a nosiče do radiofarmaka, tak, aby látka doputovala na předem určené místo. Na praktické přednášce na fakultě si každý zkusil tvorbu ozařovacího plánu tumoru prostaty a v Motole jsme na pracovišti radiologické fyziky rozebrali rentgenová zařízení, jejich komponenty a funkce. Radiofyzika je obor, který spojuje techniku s lékařstvím a je také jejich potřebnou spojkou. Přesto každý rok tento obor vystuduje 5 lidí a 3 z toho skončí ve státní správě, takže je absolventů kritický nedostatek a z výkladů přednášejících to bylo znát. 


Celý den byl vyčerpávající, ale akce se mi líbila a získal jsem mnoho námětů k přemýšlení.

Dominik Navrátil, 3.A