Den otevřených dveří a přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium Tišnov zve zájemce o studium na DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ a přijímací zkoušky nanečisto.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Den otevřených dveří proběhne ve dvou termínech:

  • prezenčně 7. 2. 2023 14.00 - 18.00 hod
  • on-line 14. 2. 2023 od 17.00

Bližší informace na webových stránkách školy (Uchazeč - Den otevřených dveří).

Dne 28. 2. 2023 proběhnou tzv. přijímací zkoušky na nečisto. Účast na této akci je nabízena uchazečům o studium na naší škole v oboru G4 (těm, kteří odevzdali přihlášku ke studiu na Gymnáziu Tišnov příspěvková organizace). Cílem je seznámit tyto zájemce o studium s prostředím, na němž budou konat v roce 2023 v některém z termínů přijímací zkoušky.

PZ nanečisto: uchazeči o studium přijdou do hlavní budovy Gymnázia Tišnov, příspěvková organizace, budou rozesazeni do tříd a absolvují vzorové úlohy z ČJL a M za podmínek, které jsou obdobné průběhu PZ. Úlohy jsou koncipovány na 45 min z každého předmětu. Po ukončení testů bude následovat vysvětlení zadaných úloh ze strany vyučujících gymnázia.

Bližší informace o přijímacích zkouškách nanečisto budou předány při odevzdání přihlášky ke studiu na Gymnáziu Tišnov.