Diskuse o aktuálních sociálních problémech

Ve třídě tercie proběhla panelová diskuse o aktuálních sociálních problémech.

tercie
tercie

Tato iniciativa vzešla přímo od studentů (Marek Boček, Isabela Josefi a Lenka Korábečná), kteří cítili potřebu témata se spolužáky prodiskutovat. Připravili si podklady, seznámili třídu s problematikou a řídili diskusi. Řešil se rasismus a xenofobie, sexismus a homofobie. Víc se toho do jedné hodiny občanské výchovy nevešlo, protože diskuse byla opravdu bohatá. V rámci mezipředmětových vztahů se v panelové diskusi pokračovalo v hodině českého jazyka. Tentokrát byla tématem diskriminace fyzicky a psychicky nemocných lidí. Děkujeme studentům za iniciativu i za zajímavou diskusi.

Marie Chalupová Veličková, Zuzana Kurdiovská