Exkurze do ČOV Modřice

Studenti druhých ročníků navštívili největší ČOV na Moravě - ČOV Modřice, která čistí odpadní vodu nejen z Brna, ale i z Kuřimi, České, Štěpánova nad Svratkou, Švařce, Moutnic a Želešic.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Byli jsme na několik let poslední skupinou, která se mohla exkurze zúčastnit, protože v areálu začínají probíhat rozsáhlé inovace.

V průběhu exkurze jsme mohli pozorovat celou cestu čištění vody, od stavu na přítoku až po vodou vypouštěnou do řeky Svratky. Na vlastní oči jsme viděli, že to, co někdo spláchne do záchodu, nebo vhodí do kanálu, musí zaměstnanci nebo stroje z vody zase odstranit. V současné době se z vody odstraňují pevné částice, tuk, znečištění dusíkem, které obstarávají bakterie, a fosforem, který se naopak sráží chemickou cestou - síranem železitým. V budoucnu přibude i odstraňování léčiv, kterými jsou odpadní vody rovněž znečištěny. Zatím se jedná o vybraných 15 druhů chemických látek. Díky tomuto čekají ČOV obrovské a nákladné investice a zároveň se firma snaží i o větší energetickou soběstačnost. V současné době pokryjí svoji spotřebu elektřiny ze 30 % díky spalování bioplynu, který se získává kvašením kalů. Nyjí již začala výstavba fotovoltaické elektrárny.

Exkurze byla pro studenty poučná nejen ohledně vlastní zodpovědnosti za chování ke spotřebě a znečištění vody, ale i ve využívání enviromentálně udržitelných technologiích ve velkých společnostech.

 Motem ČOV je Není nám jedno, co zanecháme našim dětem.