Exkurze do tepelné elektrárny Hodonín

Žáci fyzikálního a zeměpisného semináře

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

absolvovali 13. 11. 2019 návštěvu jediné tepelné elektrárny v Jihomoravském kraji. S odborným doprovodem skupina 36 žáků prošla provoz elektrárny od prostor, kde se skladuje materiál, sloužící k výrobě elektrické energie až po velící stanoviště. Získané informace se týkaly především spalovaného materiálu (dřevní štěpka z kůrovcem napadených lesů), výkonu elektrárny, "zelené" energie a především problematiky vody, kterou elektrárna využívá k provozu. Velmi zajímavé byly plány do budoucna, především výstavba chladících věží.