Exkurze kvinty do Uherského Brodu

Žáci třídy kvinta navštívili v pátek 13. září Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě.

Po Pátračce před muzeem
Po Pátračce před muzeem

Na konci minulého školního roku předali žáci tehdejší třídy kvarta svůj celoroční projekt - hru Tišnovská šifra Turistickému informačnímu centru v Tišnově. Jako poděkování získali poznávací exkurzi do Uherského Brodu, která se však na konci školního roku z organizačních důvodů nekonala. 

Den D nastal v pátek 13. září, kdy nás autobus přepravil až k budově Muzea JAK v Uherském Brodě. Zde na žáky čekal programový pracovník muzea, Mgr. Provodovský, a pro žáky byla připravena velmi zajímavá hra Pátračka, která mapovala život a dílo Jana Amose Komenského. Žákovské týmy obdržely pracovní listy a baterky a poté se vydaly po šipkách do ztemnělých útrob muzea, kde řešily různé typy úkolů. Za odvedenou práci byli žáci pochváleni a jako odměnu získali návštěvu Studnice poznání, unikátního muzejního projektu, kdy je na dno studny promítán film zachycující nejvýznamnější okamžiky ze života a myšlenek Jana Amose Komenského. 

Poté jsme se před muzeem vyfotili a vyrazili jsme po stopách místní hry ze série Skrytých příběhů. Za pomoci mobilní aplikace jsme se vrátili v čase do doby, kdy město obléhali krutí kuruci, a  odhalovali jsme tajemství Černého Janka, který se snažil město zachránit. 

Pobyt v Brodě jsme ukončili u jedné s místních cukráren výbornou zmrzlinou.

Děkuji za doprovod třídní učitelce Mgr. Marcele Vašíčkové, panu Hliněnskému za bezpečnou dopravu a Muzeu Jana Amose Komenského za výborně připravený program. Tato exkurze byla financována z ušetřených peněz Miniprojektu, na kterém žáci pracovali.


Fotogalerie