exkurze Somatologů

Somatologové v MOÚ Brno

studenti před Švejdovým pavilonem MOÚ Brno
studenti před Švejdovým pavilonem MOÚ Brno

Studenti semináře Somatologie měli příležitost navštívit vysoce odborné pracoviště, Masarykův onkologický ústav. Začali jsme mamárními problémy a chirurgií s následnou péčí o pacientky. Následovala Tour de MOÚ, kde jsme se seznámili s návazností jednotlivých pavilonů, jejich vybavením a vůbec procesem přijímání pacientů a způsoby vyšetřování. Poté nás čekala paní doktorka v Biobance. Byli jsme obeznámeni se systémem biobank ve světě i u nás, jejich významem a dopadem jeich činnosti do vědy a medicíny. Prohlédli jsme si také boxy, ve kterých jsou ve speciálních podmínkách materiály uchovávány. Lékárnice ústavní lékárny nám poté představila kompenzační pomůcky, materiály, způsob použití. Naši exkurzi uzavřela vrchní sestra z gastrologie, která velice edukativně hovořila o endoskopických vyšetřeních, kolorektálním karcinomu, karcinomu pankreatu a varlat. Posledně jmenovaný problém je vázán spíše na mladší mužskou populaci, proto je důležité, aby studenti o situaci byli informováni. Děkujeme za velmi zajímavou exkurzi, praktické ukázky a hlavně čas a nasazení těch, kteří se nám věnovali.