Forenzní genetika

Přednáška pro Septimu

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

14. února Septima přivítala hosta z Kriminalistického ústavu Praha a především na příkladech využití forenzní genetiky byla přiblížena reálná činnost forenzních expertů v systému důkazního řízení. Tímto setkáním jsme měli možnost pochopit propojení řady vědeckých disciplín, které zahrnují obory přírodních věd a informatiky. Současně jsme při přednášce opakovali základy molekulární biologie.