Francouzština plná projektů

Ve školním roce 2019/2020 jsme výuku francouzštiny okořenili zajímavými projekty.

Notre pays de reves (Naše vysněná země)
Notre pays de reves (Naše vysněná země)

V kvintě proběhlo několik hodin tandemové výuky. To znamená, že hodinu připravily a vedly dvě vyučující – Mgr. Zuzana Kurdiovská a Bc. Veronika Planerová, která dokončuje studium francouzštiny na PdF MU. Díky tandemové spolupráci byly hodiny barvitější a žáci byli více zapojeni. Francouzština byla propojena s výtvarnou výchovou, například jsme navštívili výstavu komiksového umění, kde žáci popisovali obrazy a vytvářeli vlastní příběhy.

V rámci tandemové výuky žáci také připravili videa do celostátní soutěže Frankofonie 2020. Tato soutěž probíhá po celém světě a jejím účelem je rozvíjet slovní zásobu a propagovat francouzštinu. Každým rokem je určeno 10 slov na nějaké téma, na toto téma mají soutěžící natočit krátké video ve francouzštině, kde použijí minimálně 2 požadovaná slova. Letošním tématem byla voda. Videa francouzštinářů z kvinty byla velmi originální, což ocenila i porota. V celostátním kole se na 2. místě umístil Ctibor Prokop se svým ekologicky laděným snímkem o velbloudovi a ropě. Soutěž Frankofonie 2020 v ČR pak vyhrála Ivona Zavřelová s námořní bitvou mezi Francií a Anglií.

Díky internetové platformě eTwinning se nám podařilo navázat spolupráci se školami v Belgii (College Hagelstein ve městě Sint-Katelijne-Waver) a v Rumunsku (Liceul Ortodox Sf. Nicolae ve městě Zalău). Žáci kvarty, pod vedením Mgr. Lindy Růžičkové, se svými zahraničními partnery po celý rok vytvářeli snovou zemi Aquatea. Nejprve vybírali z různých návrhů, jaká vlastně ona země bude (kromě kouzelné vodní říše Aquatea byl například návrh země, kde je všechno naruby, nebo pyžamového světa). Pak popisovali obyvatele vítězného návrhu a nakonec společnými silami vytvořili mapu snové země. Kvůli zavření škol během pandemie se bohužel nepodařilo dokončit veškeré naplánované úkoly (vytvořit recept národního pokrmu či napsat pohádku). Výsledky práce studentů tří škol je možno vidět na https://twinspace.etwinning.net/91019/.

V následujícím školním roce bude pokračovat tandemová výuka, tentokrát už v sextě. Budeme se snažit utužovat slibně navázanou spolupráci přes eTwinning, možná v podobě dalšího etwinningového projektu.