Fyzikálně zeměpisná exkurze

Ve dnech 4. a 12. června 2019 proběhla tradiční exkurze třetích ročníků a septimy do JE Dukovany, PVE Dalešice a na Mohelenskou hadcovou step.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Studenti ve dvou termínech navštívili informační centra elektráren, kde se prostřednictvím průvodkyň dozvěděli mnoho zajímavých informací týkajících se výroby elektrické energie, provozu obou typů elektráren a zajištění jejich bezpečnosti. Prohlídky byly doplněny videoukázkami. V nové expozici infocentra si prohlédli modely celé Dukovanské JE a reaktoru. Zazněly zajímavé informace o současných způsobech ukládání využitého jaderného paliva, o významu přečerpávacích elektráren a jejich provozu. Malá zastávka na Mohelenské hadcové stepi posloužila ke krátkému vstupu jednoho ze studentů, který si připravil o významné přírodní památce zajímavé informace.