Jak se dostat na MUNI?

Seznamujeme se s Testy studijních předpokladů.

Informační schůzka k TSP
Informační schůzka k TSP

Studenti 4. ročníku ucházející se o studium na Masarykově univerzitě v Brně se seznámili s principem tzv. TSP, jejich subtesty a časovou náročností. Jedná se o testy, které je nutné úspěšně složit na všechny fakulty MUNI s výjimkou fakulty lékařské a sportovních studií.