Jaká byla distanční výuka AJ v roce 2020/2021?

Jak vypadala distanční výuka angličtiny v uplynulém roce? Jaké novinky učitelé objevili a do výuky zařadili? Bylo toho docela hodně.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Jak jsme zjistili, výuka angličtiny distanční formou může být i docela zábavná. Kromě již standardně používaných platforem jako je Flipgrid (studenti mohou natáčet svůj mluvený projev do krátkých videí), edPuzzle (porozumění videím a práce s nimi) či Padlet (tvoření projektů, článků a prezentací viditelných pro všechny), objevili učitelé také např. nástroj pro výuku Slido, ve kterém je možnost přímé interakce se studenty. Ti zde mohou odpovídat na ankety, volit, přímo se vyjádřit atd., což studenty aktivizuje a velmi oživuje online hodiny. 

Dále pak stojí určitě za zmínku zařazení mediální výchovy do výuky angličtiny. Tedy cílené budování kritického odstupu od mediovaných sdělení a schopnosti je interpretovat. Učitelé začali pracovat s dokumentárními filmy vzdělávacího portálu Jeden svět na školách, které byly pro tento účel zveřejněny. Jedná se o filmy v angličtině zaměřené na problematiku lidských práv, témata životního prostředí či přímo mediální výchovy jako takové (dezinformace, úskalí sociálních sítí, konspirace, kyberšikana atd.). Díky své naléhavosti, reálnosti problémů a originalitě provedení jsou totiž výborným nástrojem pro rozpoutání následné debaty se studenty. I povětšinou mlčenliví studenti mají potřebu se vyjádřit. Je zřejmé, že diskuze nad takovými tématy má mnohem širší přesah než jen sloužit k procvičení jazyka, spousta studentů prohlásila, že neměli o daném problému ani ponětí a projevili zájem dozvědět se víc, vyvstaly otázky, a to je podle nás to podstatné, zajímat se, ptát se. S dokumenty Jednoho Světa pracuje již několik skupin anglického jazyka a další je budou jistě následovat. Máme se určitě na co těšit!