Když místa vyprávějí - Město ve 21. století

Žáci kvarty se během čtvrtečního dopoledne vypravili do Brna na komentovanou procházku připravenou TICem Když místa vyprávějí aneb Město ve 21. století. Spolu s průvodcem jsme prošli místa v centru města, na které se žáci podívali pohledem "návštěvníka města, obyvatele, ale i toho, kdo potřebuje ve městě jen něco vyřídit" a o svých pocitech i názorech spolu diskutovali.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Anotace procházky: Když jdeme městem, mnoho věcí se nám zdá jako samozřejmost – podchody, nadchody, projíždějící tramvaje, chodníky, značení, lavičky, lampy. Město je ale svébytný ekosystém, tepe svým zvláštním životem, a má svá pravidla. Jaká to jsou? Jakou roli hraje ve městě zeleň? Jak uzpůsobit město tak, aby bylo pro jeho obyvatele co nejpříjemnější? A proč je jednodušší vyplivnout žvýkačku na nádraží než v supermarketu? Při této komentované prohlídce se zastavíme na několika místech ve městě a budeme hodně diskutovat – zkusíme se zamyslet nad úlohou mobiliáře, dopravy, značení, reklam a dalších faktorů, které ovlivňují život města a jeho obyvatel.

Autorkou této prohlídky je Veronika Rút Fullerová, designérka, zabývající se veřejným prostorem a také vizuálním smogem ve městě.