Kritéria přijetí čtyřletý obor

Od uchazečů o studium na Gymnáziu Tišnov, p.o. NEPOŽADUJEME jako přílohu k přihlášce ke studiu Čestné prohlášení o shodě kopií a originálu dokumentů (týká se prospěchu uchazeče, doložení úspěchů v soutěžích - stačí tedy kopie dokumentů).

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie