KURZ PRVNÍ POMOCI 2022

Kurz se konal ve dnech 24. – 25. 10. 2022 a byl určen studentům 2. ročníků

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, jejichž základním cílem je záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem či náhlou poruchou zdraví. Všichni bychom měli být schopni poskytnout raněnému základní první pomoc a dodržet základní principy jejího poskytování. 


Proto jsme po loňské zdařilé inovaci kurzu první pomoci i letos využili služeb externistů z řad profesionálních hasičů, záchranářů a zdravotníků. 


Kurz se konal ve dnech 24. – 25. 10. 2022 a byl určen studentům 2. ročníků a sexty, kteří mají téma první pomoci ve školním vzdělávacím plánu. 

Již tradičně se v prvním dni studenti seznámili s teorií a druhý den si své znalosti vyzkoušeli v praxi na třech stanovištích. 

Poděkování patří Sdružení rodičů a přátel školy, které celou akci finančně podpořilo. Dále přednášejícím Zdeňku Doubkovi, Ivanu Růžičkovi a Lucii Navrátilové. Níže uvádíme reakce studentů, kteří kurz absolvovali. 


„Pan přednášející byl skvělej!“

„Celkově se mi kurz líbil. Pro příště by ale bylo dobré zvýšit časovou dotaci teorie, jelikož se nedala stihnout v celém rozsahu.“

„Více času!!!! Opakovat alespoň 1x ročně. Dobré by bylo mít tento kurz již na nižším gymnáziu.“

„Absolvovat tento kurz bylo velmi užitečné. Ráda bych kdyby se odehrával i venku.“