KURZ PRVNÍ POMOCI na Gymnáziu 2021

20. – 21. 12. 2021 tradičně pro studenty 2. ročníků, sexty

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Kurz první pomoci se letos konal po dvou leté pauze, neboť epidemie covidu vloni nedovolila akci zorganizovat. I z těchto důvodů jsme první pomoc inovovali a poprvé využili služeb externistů z řad hasičů, záchranářů a zdravotníků, kteří jsou nejlépe kompetentní takto zásadní informace studentům předávat. Z mého pohledu je téma první pomoci velmi důležité a provází nás celý život. Nehledě na to, že poskytnout první pomoc je povinností ze zákona každého z nás.


Kurz se konal ve dvou dnech a to 20. – 21. 12. 2021 tradičně pro studenty 2. ročníků, sexty a tito byli doplněni o studenty 3. ročníků se zájmem o lékařské obory, kteří navštěvují seminář somatologie. První den byli studenti seznámeni s teoretickými základy laické první pomoci, kde byl kladen důraz na pochopení základních principů. Základem laické první pomoci je zachovat základní životní funkce, předejít zhoršení zdravotního stavu a vzniku komplikací u postiženého a zajistit jeho bezpečí. Druhý den si studenti prakticky ověřili znalosti na třech stanovištích. Vyzkoušeli si kardiopulmonální resuscitaci, zástavu krvácení a byli seznámeni s neúrazovými stavy, se kterými se mohou i ve školním prostředí setkat.


Velké poděkování patří Sdružení rodičů a přátel školy, kteří celou akci finančně podpořilo. Asi největším oceněním pro přednášející Zdeňka Doubka, Ivana Růžičku a Lucii Navrátilovou jsou reakce studentů, kteří kurz absolvovali.

„Forma kurzu byla skvělá, mám super pocit, že kdyby bylo někdy potřeba, dokážu pomoct.“

„Bylo to propracované a lektoři byli velmi příjemní a zábavní.“

„Zábavně vysvětlená teorie (i praxe), moc se mi to líbilo a bylo to užitečné!“

„Pro mě osobně i přínosnější než taneční :). Do tohodle bych v budoucnu klidně i dala menší finance.“


Dle reakcí lze usoudit, že akce byla studentům velkým přínosem a co víc si přát, když budou schopni v případě potřeby druhému pomoci.