Květinový den

Ve středu 10. 5. 2023 se studenti 2.B zapojili do prodeje žlutých kvítků v rámci veřejné sbírky Květinový den. Sbírku pořádá Liga proti rakovině Praha a její výtěžek je určen na nádorovou prevenci a vybavení onkologických center. Studentům se prodejem kytiček podařilo získat částku 22 927 Kč, poděkování patří všem dárcům a hlavně studentům, kteří žluté kvítky prodávali.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie