Květinový den

Ve středu 15. 5. 2024 se studenti 1.A a 1.B zapojili do prodeje žlutých kvítků v rámci veřejné sbírky Květinový den. Sbírku pořádá Liga proti rakovině Praha a její výtěžek je určen na nádorovou prevenci a vybavení onkologických center. Studentům se prodejem kytiček podařilo získat částku 31 279 Kč, poděkování patří všem dárcům a hlavně studentům, kteří žluté kvítky prodávali.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie