Malá vodní elektrárna Březina

Nejen teorií živ je student - a tak se žáci třetích ročníků vydali za krásného podzimního dne ověřit fyzikální poznatky do praxe...

Pohled na budovu elektrárny...
Pohled na budovu elektrárny...

Po nedlouhé cestě po břehu řeky Svratky a ve stínu tiše šumících velikánů jsme došli až do Březiny, kde jsme si mohli pod bedlivým dohledem našich vyučujících prohlédnout funkční malou vodní derivační elektrárnu... V průběhu cesty jsme pro porovnání prozkoumali i malou jezovou (říční) vodní elektrárnu v Tišnově. Během exkurze jsme se také dozvěděli spoustu dalších zajímavých informací o historii a vývoji elektráren, o druzích turbín, o typech a umístění elektráren ČEZ v Česku a nakonec jsme všichni úspěšně prošli závěrečným testem...