Měření kvality ovzduší

Od 8.4.2021 měříme na naší škole kvalitu ovzduší pomocí stanice Perfect-Air.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Na adrese http://perfect-air.com.pl/?map&view=49.914,16.177,8&lang=cs si můžete rozkliknout naši školu a zjistit kvalitu ovzduší na ulici Riegrova, která patří v Tišnově k těm nejfrekventovanějším. Stanice měří množství polétavého prachu ve vzduchu, který dýcháme, kromě toho také teplotu, tlak a vlhkost. Na stránce Historie měření a statistiky lze kromě grafického znázornění indexu kvality ovzduší stáhnout veškeré naměřené údaje ve formátu *.csv a pracovat s nimi ve výuce informatiky, zeměpisu, chemii, aj.

Vysvětlení: PM - (particulate matter) jsou malé částice pevného skupenství. Velikost se měří v aerodynamickém průměru. PM2,5 je velikost částic menší nebo rovno 2,5 mikrometrů. PM10 je velikost částic menší nebo rovno 10 mikrometrů. Množství těchto částic obsažených v ovzduší se pak měří v μg/m³ (mikrogramů na metr čtvereční).

Vpravo nahoře pod informační ikonkou zjistíte podrobné informace o platformě Perfect-Air a o měřící stanici jako takové.