Nabídka Jaderné maturity pro studenty 3. ročníku

Ve středu 18. prosince přijela do školy paní Linda Navrátilová, zaměstnankyně firmy ČEZ, aby představila studentům možnost stáží, projektů a zajímavých studijních materiálů, které nabízí firma ČEZ.

Prezentace nabídky od firmy ČEZ pro studenty
Prezentace nabídky od firmy ČEZ pro studenty

Škola se rozhodla navázat spolupráci s firmou ČEZ a využít nabídku, kterou ČEZ studentům nabízí. Paní Navrátilová přestavila zájemcům z řad studentů 3. ročníku, kteří se zajímají o technické obory, velmi zajímavý projekt - Jaderná maturita, který mohou studenti absolvovat v Jaderné elektrárně Dukovany. 

Dále jim přestavila další formy podpory - Energetickou maturitu, Distribuční maturitu a také podpůrné studijní materiály na portálech pro studenty www.kdejinde.cz a  svetenergie.cz.

Krátký kvíz a správné odpovědi na průběžné otázky byly odměněny malými dárky.

Věřím, že nabídka studenty zaujala a brzy budeme mít ve škole i první absolventy Jaderné maturity.