Naše škola získala dotaci Jihomoravského kraje na výcvik nových animátorů

Děkujeme poskytovateli dotace z programu Preventivní programy škol v roce 2024 za finanční podporu.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Cílem projektu je vyškolit nové peer konzultanty (na našem gymnáziu nazývané animátoři), kteří budou poskytovat podporu nově nastupujícím ročníkům i spolužákům na Gymnáziu Tišnov. Animátoři budou po vyškolení připraveni vést adaptační pobyty pro nastupující ročníky na Gymnáziu Tišnov Naše škola získala dotaci od Jihomoravského kraje pro výcvik nových animátorů. V průběhu roku se dále budou podílet na třídnických hodinách a školních akcích Gymnázia Tišnov. Tímto projektem přispějeme k lepší adaptaci nově nastupujících ročníků, dobrému klimatu ve škole a rozvoji kompetencí studentů. Vybraní animátoři se na konci června zúčastní víkendového kurzu Metodika adaptačních pobytů.