Návštěva Rakouského institutu a Alliance française

19. dubna se třída kvarta zúčastnila programu v Rakouském institutu a Alliance française a dalších aktivit v centru Brna.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Jak vypadá výuka německého jazyka zábavnou formou? To si mohli vyzkoušet žáci z kvarty během programu Lustiges Lernen v Rakouském institutu v Brně. Po skončení programu plnili úkoly v centru města, kdy si vyzkoušeli, jak rozumí frázím, které se používají při orientaci ve městě. Každá dvojice měla také vytvořit originální fotku s vtipným komentářem.

Francouzštináři ve stejnou dobu navštívili dvouhodinový program ve Francouzské alianci, kde přímo pod vedením ředitele Aliance absolvovali hodinu zaměřenou na přejatá slova v češtině a hodinový program s rodilým mluvčím z Konga. 

Smyslem celého programu bylo seznámení se s oběma institucemi a práce s rodilými mluvčími.