Návštěva sexty v JICu

Studenti sexty navštívili zajímavý projekt Inspirací k podnikání v Jihomoravském inovačním centru

Vítězný tým
Vítězný tým

Studenti sexty v úterý 14. května navštívili velmi inspirativní prostory Jihomoravského inovačního centra v Brně na Palackém vrchu, kde nahlédli pod pokličku podnikání.  Byl pro ně připraven projekt Inspirací k podnikaní, ve kterém si díky metodě Lean canvas vyzkoušeli, jak pracovat s nápadem k podnikání od prvotní myšlenky až po finální produkt. Dopoledne se skládalo ze dvou částí - v první se žáci seznámili s úspěšnými "mladými" firmami a se základy metody, vytvořili a pojmenovali fiktivní firmu  a formulovali svoje nápady, ke kterým pak po dílčích částech doplňovali další informace.  Žáci pracovali v týmech a své myšlenky konzultovali s lektory projektu.  

Ve druhé části představili svoji firmu a s nabízeným produktem  soutěžili o přízeň investora. Každý z žáků a doprovázejících pedagogů měl také pomyslnou finanční částku, kterou mohl některému z týmů věnovat. Soutěž byla velmi vyvážená a bylo těžké rozhodnout o vítězi. Jako odměnu získal vítězný tým knihy, které se věnují podnikavosti a podnikání.

Děkujeme celému realizačnímu týmu projektu, který umožnil studentům vyzkoušet si svoji kreativitu, inovativní přístupy i zažít pocti úspěchu.