Návštěva výstavy 22 - V POHYBU

V prosinci jsme navštívili v Galerii Josefa Jambora se skupinami výtvarné výchovy výstavu Libora Veselého s názvem 22 – V POHYBU.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V prosinci jsme navštívili v Galerii Josefa Jambora se skupinami výtvarné výchovy výstavu Libora Veselého s názvem 22 – V POHYBU. Návštěva výstavy byla spojena s workshopem, ve kterém se studenti přiblížili tvorbě autora.

Program žáky provedl tvorbou malíře, přiblížil jeho dílo v rámci umělecko-historických souvislostí a zmapoval vliv starých mistrů na jeho tvorbu. Studenti se seznámili s anatomií těla, prozkoumali řeč těla, napětí či uvolněnost vlastních emocí a pocitů. Ve výtvarné aktivitě si studenti vyzkoušeli komiks, malbu a kresbu.