Návštěva výstavy V RYTMU KULTU

Pro výuku výtvarné výchovy je důležité

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

propojení různých oborů lidské činnosti, teorie a praxe a rozvíjení mezipředmětových vztahů. 

Jednou z možností všechny dané kompetence rozvíjet je návštěva workshopu v rámci výstavy v Galerii Josefa Jambora v Tišnově, tentokrát V RYTMU KULTU. Výstava abstraktních i konkrétních obrazů zavedla studenty do říše fantazie, přírody a subjektivních dojmů. Vyzkoušeli si techniku mramorování a práci s šablonou a siluetou. V následné hodině výtvarné výchovy jsme navázali stíranými technikami, které byly na obrazech také použity.

V rámci workshopů si studenti rozvíjeli jak individuální tvořivost, tak také spolupráci ve skupině.

                                                                                           Za PK Vv Iva Bahenská