Novinář Jan Tomandl na Gymnáziu Tišnov

V rámci týdnů mediálního vzdělávání nás navštívil Jan Tomandl, vedoucí brněnské redakce ČTK.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Dne 3. 6. 2019 se na gymnáziu uskutečnila přednáška Jana Tomandla, následovala diskuse se studenty. Novinář, který rovněž externě spolupracuje s katedrou žurnalistiky MU v Brně, nás seznámil s každodenní novinářskou prací a jejími zásadami, řešil problémy spjaté se získáváním informací, ověřováním zdrojů, populismem či vývojovými tendencemi současné žurnalistiky. Výstup doplňující a zpestřující výuku mediální výchovy pro studenty třetích ročníků byl podnětný a vedl k otázkám i ze strany studentů a pedagogů.