On-line třídní schůzky 1.A, 1.B, prima

Třídní schůzky pro nové třídy (1.A, 1.B a prima) proběhnou v úterý 5.10. od 17:00 (on-line).

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Schůzka bude svolána příslušným třídním učitelem na TEAMs - zákonným zástupcům bude zaslán odkaz k připojení se. 

Program: 

  • informace o průběhu studia, 
  • průběh školního roku, 
  • aktuální opatření, zodpovězení dotazů, 
  • představení se členů vedení školy, 
  • informace Školního poradenského pracoviště.

Během tohoto on-line setkání bude třeba zvolit třídního důvěrníka SRP. Činnost Sdružení rodičů a přátel školy je pro gymnázium, pro rodiče i žáky velmi důležitá. SRP podporuje řadu aktivit žáků, je v jeho pravomoci rozhodování o finanční podpoře některých aktivit školy, jeho prostřednictvím mají rodiče možnost přenosu podnětů směrem k vedení školy a mají možnost ovlivnit některé aspekty činnosti školy, SRP umožňuje dofinancování mnohých nadstandardních akcí.

 Informace o studijních výsledcích konkrétních žáků nebudou během třídních schůzek online sdělovány - rodičům bude sdělen postup - v případě potřeby mohou kontaktovat telefonicky/e-mailem příslušného učitele a domluví se s ním na postupu / případně na osobní schůzce.