Osmá planeta malého prince

Literárně-výtvarná soutěž „Osmá planeta malého prince“

Osmá planeta malého prince
Osmá planeta malého prince

Dvanáct studentů třídy kvinta se v rámci hodin výtvarné výchovy pod vedením Mgr. Veroniky Planerové zúčastnilo soutěže s názvem „Osmá planeta malého prince“, kterou zaštituje Alliance Française Brno. Soutěž si kladla za cíl rozvíjet francouzskou kulturu a také tvořivost v oblasti písemného (literárního) a výtvarného projevu. Studenti ve své tvorbě reflektovali aktuální společenské problémy a dokázali je velmi nápaditým způsobem převést jak do výtvarné, tak i literární podoby. Studentka Marína Malášková obdržela čestné uznání a její práce byla vystavena spolu s dalšími vybranými účastníky soutěže z okruhu základních a středních škol v Jihomoravském kraji přímo v prostorách Alliance Française Brno.