Po stopách brněnské židovské komunity

Žáci 1. A se zúčastnili akce brněnské pobočky Židovského muzea v Praze nazvané Po stopách židovské komunity.

staženo z webových stránek Židovské obce Brno
staženo z webových stránek Židovské obce Brno

Nejdříve nás čekala cesta brněnskými ulicemi vedená od hlavního nádraží přes ulici Františkánská k Měnínské bráně. Trasa mapovala chronologii vývoje židovské komunity. Následovala návštěva jediné dochované a stálé funkční židovské synagogy v Brně a nakonec workshop nazvaný Badatel. V něm jsme ve skupinkách nastudovali konkrétní reálii spjatou s židovským náboženstvím (svátky, svatba...), posléze ji prezentovali před ostatními.