Pocta G.J. Mendelovi

Biologické cvičení o Mendelovi

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Vzhledem k letošnímu 200letému výročí narození Gregora Johanna Mendela jsme naše třeťácké biologické cvičení věnovali tomuto světově proslulému vědci, který položil základy budoucího oboru, genetiky. Zavítal mezi nás profesor Tomáš Urban a formou přednášky a příkladu jsme se věnovali Mendelovu životu, vzdělání, jeho hlavním myšlenkám a závěrům. Seznámili jsme se také s brněnskými lokalitami s Mendelem spjatými a dobou, ve které tento augustiniánský opat žil a pracoval. Spojením jeho znalostí přírody, biologie, matematiky, statistiky a jeho obrovské pečlivosti a skromnosti mohlo vzniknout dílo, které předběhlo myšlenky té doby.

M. Havlátová