Pozvánky k přijímacím zkouškám

UPOZORNĚNÍ PRO UCHAZEČE O STUDIUM NA ZÁKLADĚ OPAKOVANÝCH DOTAZŮ

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V letošním školním roce se každý uchazeč může hlásit na 3 SŠ. Bez ohledu na to, zda se hlásí na 1, na 2, na 3 SŠ, koná přijímací zkoušky (PZ) ve 2 termínech – tedy 2x (započítá se vždy lepší výsledek PZ). PZ koná na těch SŠ, které mu byly určeny Cermatem –  UCHAZEČ TEDY DOSTAL 2 POZVÁNKY K PZ (které si bere k PZ) – zde je uvedeno kromě důležitého registračního čísla také místo konání PZ. Je možné, že uchazeč koná každou PZ na jiné SŠ, je však také možné, že koná obě PZ na stejné SŠ (záleží na tom, kam byl přidělen v jednotlivých termínech Cermatem). Prosím, zkontrolujte, zda máte 2 pozvánky k PZ a ve vlastním zájmu se obou termínů zúčastněte.