Pravidla karantény, distanční výuky, ap. - základní informace

Vzhledem k měnící se situaci zde uvádíme základní informace o postupech, které platí v případě vstupu do karantény na základě pozitivity na covid-19.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Dle platných nařízení je postup následující: vedení školy je kontaktováno krajskou hygienickou stanicí (KHS) a postupuje dle pokynů KHS. Mohou nastat tyto možnosti:


A) Z důvodu nařízení karantény je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy:

 • KHS určí, kterým žákům je nařízena karanténa.
 • Pokud KHS nařídí karanténu více než polovině studentů v jedné třídě, na základě rozhodnutí ředitele školy může třída přejít na distanční výuku po dobu trvání karantény. 
 • Žáci odchází do karantény. Odchod žáků je koordinovaný, vedení a třídní učitelé zorganizují třídnickou hodinu, jsou kontaktováni zákonní zástupci a po dodání avíza odchází žáci domů. 
 • Kontakty na zákonné zástupce žáků, kteří mají nastoupit do karantény předáme KHS. V případě plnoletých žáků, předáváme kontakty na ně. KHS pak nařizuje karanténu a testy.
 • Během distanční výuky se učí podle upravených rozvrhů (stejně jako v minulém školním roce). Pokud tato situace nastane, zašleme rozvrhy a detailní instrukce před edookit.
 • Žáci mají povinnost se distanční výuky účastnit.
 • Pokud nemají k dispozici techniku pro distanční výuku, na žádost ji škola zapůjčí.


B) Ve třídě je méně, než polovina žáků v karanténě:

 • KHS určí, kterým žákům je nařízena karanténa.
 • Třída pokračuje v prezenční výuce. V tomto případě nelze přejít na distanční výuku.
 • Do karantény odchází žáci, kteří měli rizikový kontakt a nemají minimálně 14 dní od ukončení očkování nebo nejsou v ochranné 180denní lhůtě po prodělání covid-19. Jejich zákonné zástupce kontaktuje KHS ohledně karantény a testů. V případě plnoletých žáků kontaktuje KHS přímo je. 
 • V tomto případě nemá škola povinnost zajistit distanční výuku pro žáky v karanténě. Nicméně v edookitu bude detailně popsáno, co se v hodinách probíralo. Někteří učitelé mohou žákům nabídnout připojení do hodin. 
 • Absenci u studentů v karanténě omlouvá třídní učitel. 


Stravování

 • Pokud žák není v karanténě, může chodit do školy na obědy. Např. očkovaný žák ve třídě, která přešla na distanční výuku. 
 • Pokud je žák v karanténě, nemůže si vyzvedávat obědy. Může je pro žáka vyzvednout třetí osoba, která není v karanténě nebo izolaci.