Prezentace programu HOBIT a Act FAST

Jednej a zachraň život

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

povídání o programu HOBIT, ve kterém se žáci naučí rozpoznávat a správně reagovat na příznaky závažných onemocnění a stavů, přišla do hodiny biologie 3.B popovídat žákyně druhého ročníku Lucie Krésová, která je ambasadorkou tohoto vzdělávacího programu. Program se zaměřuje především na cévní mozkovou příhodu (mozkovou mrtvici) a infarkt myokardu, které drží první příčky v žebříčku nejčastějších úmrtí. Protože tato vážná onemocnění mohou postihnout širokou věkovou skupinu, je dobré o nich posílit všeobecnou informovanost už od školního věku. Cílem jejího výstupu bylo šířit osvětu o mozkové mrtvici, která je nejčastější příčinou trvalé invalidity. Iniciativa Act FAST usiluje o zvýšení zdravotní gramostnosti v České republice. Snahou iniciativy je šířit povědomí o příznacích cévní mozkové mrtvice a zajistit pacientům co nejrychlejší pomoc.