Přijímací zkoušky

Informace o konání JPZ pro uchazeče o studium: 25.3. 2024 byly rozeslány prostřednictvím DIPSY pozvánky k JPZ těm uchazečům, kteří konají v budově Gymnázia Tišnov, p.o. přijímací zkoušky. Zároveň byly zaslány informace o tom, jak budou na škole přijímacím zkoušky probíhat. Těm uchazečům, kteří podali přihlášku ke studiu papírovou/hybridní formou, byly odeslány pozvánky i pokyny poštou. V případě nejasností kontaktujte telefonicky ředitelku školy PhDr. Holubovou: 725886589

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Nejpozději 6. 5. 2024 budou na webu školy zveřejněny počty bodů, které škola přidělí uchazeči na základě kritérií (body za vysvědčení, za vybrané soutěže) – prosíme zákonné zástupce (ZZ), aby provedli kontrolu a případný nesoulad okamžitě nahlásili
 na Gymnázium Tišnov, p.o. (725 886 589, 
holubova@gym-tisnov.cz). Výsledky PZ budou zveřejněny pod číslem, který byl uchazeči přidělen DIPSY.

V den konáním PZ přijdou uchazeči k hlavnímu vchodu do budovy školy Na Hrádku 20, následně se řídí pokyny, uchazeči vstupují bez přezutí hlavním vchodem (Gymnázium Tišnov, Na Hrádku 20). Zákonní zástupci nevstupují v den konání PZ do budovy školy.

Uchazeči musí mít svou vytištěnou pozvánku, kterou prokazují svou identitu (pozvánku předkládají ke kontrole). Uchazeči naleznou informace na nástěnce (číslo učebny a další pokyny mají na nástěnce v přízemí v hlavní budově), najdou třídu, kde konají PZ (seznam je na dveřích třídy), bude jim případně poskytnuta pomoc při nalezení třídy. Do přidělené třídy přijdou uchazeči již v 8,15. Po ukončení PZ opouštějí uchazeči sami budovu školy a odcházejí.

Během pauzy mezi testy M a ČJL je jiný režim u uchazečů z 9. třídy a u uchazečů z 5. třídy. Uchazeči o čtyřletý obor (z 9. třídy) mohou opustit školu, mohou si koupit občerstvení v obchůdku ve škole, zákonní zástupci do budovy nevstupují. Uchazeči o osmiletý obor (z 5. třídy): zákonní zástupci mohou převzít během přestávky mezi testy své děti před školou a případně mohou společně s dětmi opustit školu o přestávce mezi M a ČJL. Ostatní žáci, kteří konají PZ do osmiletého oboru, stráví přestávku mezi testy ve škole pod pedagogickým dohledem. 

Pozor, ve všech případech je třeba přijít s předstihem opět na zadávání PZ z ČJL do příslušné třídy. 

Žáci s uzpůsobenými podmínkami konání PZ (s doporučením z poradenského zařízení) mají upravený časový rozpis.