Prima a sekunda v biologických laboratořích

I v letos si nejmladším studenti gymnázia vyzkoušeli práci v biologické laboratoři.

prima a sekunda v biologické laboratoři
prima a sekunda v biologické laboratoři

Po zkušenostech z předchozích let jsme i v letošním specifickém roce chtěli nejmladším studentům našeho gymnázia dát možnost vyzkoušet si práci v biologické laboratoři. Žáci byli rozděleni na skupiny a pracovali ve dvojicích, byla nutná vzájemná spolupráce a komunikace. Úžasné bylo sledovat jejich sdílení poznatků z pozorovaného.

Primáni a sekundáni se seznámili s prací s mikroskopem, s tvorbou mikroskopických preparátů a v neposlední řadě s formou sepsání protokolu z celého pozorování. Pro primu jsme si připravili pracovní listy, v nichž průběžně doplňovali jednotlivé části mikroskopu a mikroskopické pomůcky. Tyto znalosti následně využili při tvorbě svých prvních mikroskopických preparátů (pozorovali buňky lístku mechu měříku či buňky lístku rašeliníku). 

Studenti sekundy poprvé pracovali s binokulární lupou. Podívali se na cykloidní šupinu kapra a vyplnili pracovní list, který byl zaměřen na učivo o rybách, protože tuto látku v hodinách biologie zrovna probírali. Dále si měli možnost vypreparovat části těla hmyzu, které měli k dispozici, a podívat se na ně pod binokulární lupou. Z tohoto pozorování následně sepsali protokol. 

V závěru hodiny si sekundáni zopakovali tvorbu mikroskopického preparátu, kdy pod elektronovým mikroskopem pozorovali trichomy hlošiny úzkolisté.


Zpětnou vazbu nám za jednotlivé třídy poskytli Pavel Zachariáš (sekunda) a Veronika Janáková (prima): 

V laboratořích jsme se mohli pod binokulární lupou podívat na šupinu kapra a rozpitvat hmyz. Preparovali jsme např. vosí žihadlo, křídlo vážky nebo sršní hlavu. Nakonec jsme si vzali mikroskopy a podívali se na trichomy hlošiny úzkolisté. Myslím si, že se akce pěkně vydařila.

Pavel Zachariáš, sekunda 


Ve středu 7.10. polovina třídy primy šla do laboratoře, kde si zkoušeli práci s mikroskopy. Doprovodem jim byla třídní učitelka Mgr. Petra Seberová a učitelka zeměpisu a biologie Mgr. Lenka Drlíková. 

Na začátku hodiny byli žáci poučeni o práci s mikroskopy. Následně se pustili do práce. Pozorovali trvalé preparáty a poté si sami zkusili vytvořit dočasný preparát mechu měříku. Doma pak vyplňovali protokol. Celá tato akce měla pozitivní ohlas. 

Veronika Janáková, prima 

Fotogalerie