Primáni v biologických laboratořích

Stalo se již tradicí, že studenti třetích ročníků učí nejmenší žáky gymnázia práci s mikroskopem...

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Stalo se již tradicí, že studenti třetích ročníků, kteří navštěvují biologická cvičení, učí nejmenší žáky gymnázia práci s mikroskopem, pomáhají jim připravit mikroskopický preparát a celé pozorování sepsat do laboratorního protokolu. Letos své dovednosti a znalosti přišly primánům předat maturantky i bývalá studentka našeho gymnázia.

Primáni letos pozorovali buňky pokožky cibule kuchyňské, dále viděli buňky lístku měříku a v závěru se podívali na trvalé preparáty částí těl členovců. 

Hlavním cílem spolupráce je nadchnout malé studenty pro biologii a starší si tak vyzkouší, jaké je to být na chvíli rádcem, pomocníkem a učitelem.


Zpětnou vazbou jsme zjistili, že tato práce má smysl a přikládáme pár reakcí nadšených studentů primy:

„Mně se laboratorní práce moc líbila. Překvapilo mě, o jak malých organismech a částech buněk se v hodinách bavíme.“

„Mikroskopování se mi líbilo. Byla to větší krása, než jsem čekala.“

„Myslím, že se mi docela dařilo a chtěla bych si to zkusit ještě hodně krát.“


A co na to třeťáci?

Jak ses cítila v roli průvodce?

„Velmi příjemně, bavilo mě dětem předávat nové informace.“

Co bylo pro tebe přínosem? 

Dobrá nálada, se kterou jsem z laboratorního cvičení odcházela. Také jsem si ráda zopakovala mikroskopování, ke kterému se za normálních okolností nedostanu.“

Má spolupráce starších studentů s mladšími význam? Pokud ano, jaký.

Určitě ano, myslím si, že mladší studenty to baví a je to pro ně věřím, co se nových informací týká, přínosné.“

„V roli průvodce jsem se cítila velmi komfortně. Děti byly moc šikovné a bylo vidět, že mají zájem dozvědět se nové věci. Bylo to pro mě jistě přínosem, nejen že jsem si procvičila práci s mikroskopem, ale navíc jsem musela přemýšlet, jak práci dětem vysvětlit, aby to pro ně bylo co nejsrozumitelnější a aby je to zároveň i bavilo. Spolupráce byla jistě oboustranně přínosná, protože jsem měla možnost předávat své znalosti, které jsem se zatím v biologických cvičeních naučila.“

„Já si toto odpoledne velmi užila, studenti byli moc šikovní a zvídaví. Bylo vidět, že je to opravdu bavilo a mě díky tomu také. Určitě je to moc fajn zkušenost a to nejen pro budoucí studenty pedagogiky. Myslím, že by se tento projekt měl dále zachovat.“

Fotogalerie