Projekt EDISON

Od 9. do 16. září 2018 proběhl na naší škole mezinárodní projekt EDISON, který organizuje společnost AIESEC.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

V České republice funguje projekt již 7 let, naše škola se zapojila podruhé. Hlavním cílem projektu je poznání cizích kultur a zemí, odstranění mezinárodních předsudků a bariér, ale také motivace žáků ke studiu cizích jazyků. Během projektu působilo na naší škole 7 zahraničních stážistů z celého světa (Gruzie, Maroko, Pákistán, Rumunsko, Rusko, Thajsko, Ukrajina). Ve vyučovacích hodinách představili žákům své země, zvyky, rituály a tradice. Měli připravené prezentace, vedli se žáky diskuze, zařadili do hodin zajímavé interaktivní hry. Projekt probíhal hlavně v angličtině, ale do naší školy přijeli také stážisté mluvící rusky. Projekt bezpochyby přispěl ke zlepšení komunikačních schopností našich žáků. Stážisté byli ubytováni v rodinách, takže měli možnost poznat zblízka, jak se žije u nás.
Aktivity v rámci projektu EDISON ve školním roce 2018/19 podporuje finančně MěÚ Tišnov a SRP při Gymnáziu Tišnov.