Projekt studentů NJ o životním prostředí

Studenti semptimy a 4. ročníků se v německém jazyce věnovali tématu příroda a životní prostředí.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Po prostudování materiálů a diskuzích v hodinách si připravili projekty, které pak prezentovali ostatním studentům. Do projektů zpracovali možnosti ochrany životního prostředí, třídění odpadů, možnosti šetření vodou a elektřinou, a vysvětlili základní pojmy v této oblasti. Věnovali se tématu skleníkového efektu a globálního oteplování.