Recitační soutěž

Ve středu 5/12 2018 se celé nižší gymnázium nevydalo ráno do školy, všichni se totiž shromáždili u tišnovského kina Svratka, protože v sále Městského kulturního střediska Tišnov se konalo školní kolo recitační soutěže.

Recitační soutěž 2018
Recitační soutěž 2018

V krásném kulturním prostředí se dobře soutěžilo všem účinkujícím, kteří se utkali ve dvou kategoriích - 6. a 7. ročníky a pak 8. a 9. ročníky. Vše bedlivě sledovali pozorní diváci, ale především přísná porota složená z hostů, ze zástupců učitelů a také z redakce školního časopisu Tigy. Spravedlivě posoudili výkony a udělili medailová místa a také čestná uznání. Ceny byly sladké, ale zdravé.

Následovala přehlídka autorského čtení. Naši mladí spisovatelé a spisovatelky se pochlubili svými veršovanými i prozaickými texty. I oni byli odměněni sladkostí a velkým potleskem publika. Po krátké přestávce přišel i Mikuláš se svou andělsko-čertovskou družinou. Jednotlivé třídy vykoupily své hříchy krátkým vystoupením, a tak získaly od Mikuláše symbolickou nadílku. Básničku nebo písničku museli přidat i dozírající učitelé. Stihli jsme se dokonce naučit i novou koledu, kterou jsme si společně zazpívali. 120 hlasů je už pěkně slyšet. Doufám, že mohu za všechny zúčastněné říci, že akce se povedla a všichni jsme se dobře bavili. Vítězům jednotlivých kategorií blahopřejeme a budeme jim držet palce v kole okresním. Těšíme se na další krásné setkání s literaturou.

Děkujeme externím členkám poroty, MěKS Tišnov a také SRP, bez jejichž účasti a podpory by se akce nemohla uskutečnit. 

Fotogalerie