Recitační soutěž Dětská scéna tentokrát v Tišnově

Gymnázium se letos rozhodlo zajistit ve spolupráci se SVČ Ivančice konání okresního kola recitační soutěže Dětská scéna v Tišnově. Organizačně se na akci podíleli nejen pedagogové, ale velkou měrou přispěli ke zdárnému průběhu studentky a studenti tříd sexta, kvarta a 2.A.

Připravený sál před soutěží
Připravený sál před soutěží

Dětská scéna je soutěž s mnohaletou tradicí a letos se koná její 49. ročník. Soutěží se v pěti kategoriích a zúčastnit se mohou žáci základních škol, ZUŠ i nižších ročníků víceletých gymnázií. Zástupci naší školy se tradičně zúčastňovali okresního kola pro Brno-venkov, které se již několik let konalo pod záštitou SVČ Ivančice v kině Réna v Ivančicích. Vzhledem k tomu, že jsou Ivančice hůře dopravně dostupné (a to nejenom pro naši školu), rozhodli jsme se letos zapojit se do příprav soutěže a přenést okresní kolo do Tišnova. Jeho první část proběhla 10. března v sále Městského kulturního střediska a soutěžili v něm žáci kategorie 0 (1. třída), I. kategorie (2. a 3. třída) a II. kategorie (3. a 4. třída).  

Byla to pro nás nová a cenná zkušenost, protože děti tohoto věku u nás ve škole běžně nevzděláváme. Zajistili jsme tedy nejenom průběh soutěže samotné, ale naši studenti pod vedením školní psycholožky Soni Kappelové připravili pro děti, které právě nesoutěžily, velmi bohatý program spočívající v plnění různých úkolů a hraní her.

Všichni soutěžící získali pamětní list a ocenění žáčci obdrželi od SVČ Ivančice finanční poukázky do knihkupectví.

Velmi odpovědná byla práce poroty, do níž jsme pozvali lektorky dramatické výchovy, které mají k této problematice blízko a jsou odborně způsobilé v této soutěži rozhodovat. Pozvání přijaly Kateřina Rakovčíková, Iveta Kocifajová a Zdeňka Kučerová.

Výsledky jednotlivých kol jsou dostupné na stránkách chces-soutezit.cz a všem oceněným velmi blahopřejeme.

Vzhledem k Mimořádnému opatření vlády z 10. 3. 2020 se další část soutěže - pro III. a IV. kategorii prozatím ruší a odsouvá do (snad) náhradního termínu.