Recitační soutěž NG

Pro nižší ročníky gymnázia byla už tradičně uspořádána v MěKS Tišnov recitační soutěž.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Termín letošního ročníku připadl na 5. 12., a mohl tak být spojen i s mikulášskou nadílkou. Šlo o dopoledne nabité kulturou a milou atmosférou. Samotné soutěži předcházelo autorské čtení, do kterého se zapojili studenti z vyššího i nižšího stupně gymnázia jako autoři prózy a poezie, a vystaven byl i komiks a grafické básně. 

Všem za jejich příspěvky děkujeme. Recitátoři si připravili výborné texty a podali skvělé výkony. Porota složená z našich bývalých vyučujících Mgr. T. Bílé, Mgr. M. Chalupové Veličkové a Mgr. D. Vávrové pečlivě vyslechla a zhodnotila všechna vystoupení. 

Ve třetí kategorii, do které byla zapojena prima a sekunda, uspěli na 1. místě Anna Stalmachová (sekunda), na 2. místě Alena Šikulová (prima) a na 3. místě Ondřej Hiersch (sekunda). Cenu poroty získala Eliška Dvořáková (prima). 

Ve čtvrté kategorii, ve které soutěžila tercie a kvarta, zvítězili na 1. místě Radovan Šmíd (tercie) a Petr Štveráček (tercie), na 2. místě Karolína Zapletalová (kvarta) a na 3. místě Karolína Jandová (kvarta) a Adéla Daniela Valach (tercie). Kromě Mikuláše, andělů a čertů nás během soutěže poctili též svou návštěvou studenti a učitelé z vídeňské partnerské školy. 

Velké poděkování patří SRPG, porotkyním, Mikulášovi, čertům, andělům i recitátorům.

Fotogalerie