Rostlinolékařství - obor budoucnosti

Slavnostní vyhodnocení akce se zemědělskou tématikou

Karel Staněk, sexta
Karel Staněk, sexta

V letošním školním roce jsme učinili první zkušenost s akcí Rostlinolékařství – obor budoucnosti. Jedná se o projekty žáků středních zemědělských škol a gymnázií. Akci vyhlašuje Česká společnost rostlinolékařská s podporou Ministerstva zemědělství, České akademie zemědělských věd a dalších institucí.

Možnosti zapojit se se rozhodl využít student sexty našeho gymnázia, Karel Staněk. Jeho výběr padl na zpracování tématu či zamyšlení nad tím, zda zemědělství a lesnictví škodí či prospívá životnímu prostředí. Pomáhal nám také mentor z oboru, Karel studoval zdroje a rozvíjel tak svůj vztah k zemědělství a chovatelství.

Přestože jsme neobsadili čelní pozici, kromě odborných zkušeností a zkušeností s psaním práce jsme byli pozváni k slavnostnímu vyhodnocení celé aktivity. Toto proběhlo dne 10.6.2022 v prostorách Poslanecké sněmovny ČR, kde v programu vystoupil mj. předseda České rostlinolékařské společnosti, předseda Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předseda Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, prezident Agrární komory ČR a další. Diskutovala se témata jako potravinová soběstačnost, nové přístupy v zemědělství, pesticidy, uplatnění rostlinolékařů, možnosti studia a zahraniční zkušenosti.

Hezkým poděkováním všem zúčastněným bylo připravení prohlídky krásných a reprezentativních prostor Poslanecké sněmovny, Sálu slavnostních aktů, tiskového střediska a terasy s kouzelným pohledem na Hrad.

Jak zaznělo od garanta za jihomoravský kraj, vyhráli všichni, kteří se rozhodli věnovat svůj čas tomuto mimoškolnímu projektu.                                                                                                                      

                                                                                                                                     Martina Havlátová, vyučující