Sbírka Květinový den

Ve středu 11. 5. 2022 se studenti 1.A a 3.B zapojili do prodeje žlutých kvítků v rámci veřejné sbírky Květinový den. Sbírku pořádá Liga proti rakovině Praha a její výtěžek je určen na nádorovou prevenci a vybavení onkologických center. Studentům se prodejem kytiček podařilo získat 27 324 Kč a třetina této částky podpoří činnost Sdružení onkologicky nemocných v Brně na Žlutém kopci. Poděkování patří všem dárcům a hlavně studentům, kteří žluté kvítky prodávali.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie