Screeningové testování

Na základě pondělního rozhodnutí vlády ČR sdělujeme, že v naší škole proběhne ve dnech 1.11. a 8.11. screeningové testování na covid-19.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Testování bude organizováno obdobně jako na začátku školního roku. Níže sdělujeme v tuto chvíli známé skutečnosti:

Kdo se testuje

Povinnost podstoupit testování se týká všech žáků školy. Výjimku mají ti, kteří:

a) jsou očkováni (nejméně 14 dnů po ukončení očkovacího schématu) nebo

b) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (do 180 dnů od pozitivního výsledku testu) nebo

c) absolvovali nejdéle před 72 hod PCR vyšetření, nebo nejdéle před 24 hod antigenní test s negativním výsledkem.

Skutečnosti dle písmen a) b) a c) je zapotřebí prokázat třídnímu učiteli předložením příslušného dokumentu (papírová podoba, aplikace Tečka apod.) k nahlédnutí. Pokud jste toto učinili v minulosti a jsou splněny všechny lhůty, informaci máme uchovánu a není nutné dokument předkládat znovu.

Opatření MZd připouští možnost nepodstoupit testování ani nedokládat žádnou z uvedených skutečností, v takovém případě je stanovena povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole ochranu dýchacích cest. Stanovena jsou i další omezení, viz opatření MZd.


Čím se testuje

Pro testování máme k dispozici zásoby antigenních testů z dřívějších běhů (Sejoy a Genrui). Jedná se o samoodběr z kraje nosu.

Žáci se mohou na místě testovat vlastním testem, jestliže tento je Ministerstvem zdravotnictví povolen pro použití laickou osobou. V takovém případě žák na místě nahlásí třídnímu učiteli název a výrobce testu, což jsme povinni evidovat.


Kdy se testuje

Testuje se v pondělí 1.11. a 8.11. vždy v průběhu 0. hodiny. V Edookitu bude zavedena třídnická hodina, třídní učitelé budou žákům specifikovat čas příchodu do školy. Žáci přicházejí rovnou do své kmenové učebny, tam proběhne testování, následovat bude od 1. hodiny výuka dle rozvrhu. Na testování 0. hodinu přicházejí pouze žáci, kteří se testují (viz výše), ostatní přijdou na výuku dle rozvrhu hodin.

V případě absence v pondělí ráno je zapotřebí ihned po příchodu do školy podstoupit testování - to může být v pondělí během dne, ale i na začátku dalších dnů v daném týdnu. Před vstupem do třídy přijdou žáci na sekretariát za paní Musilovou, budou otestováni. Pokud přicházíte do školy ráno (úterý...), je zapotřebí přijít s časovou rezervou nejméně 20 min k provedení testování.


Závěrem připomínáme, že platí zákaz vstupu do školy osobám s příznaky infekčního onemocnění a prosíme všechny o ohleduplnost.