Setkání animátorů

V pondělí 13.6.2022 proběhlo setkání animátorů, kteří se na našem gymnáziu podílí na vedení adaptačních pobytů, třídnických hodin i jiných školních akcí.

Ilustrační fotografie
Ilustrační fotografie

Každý rok Gymnázium Tišnov realizuje adaptační kurzy pro nově nastupující žáky školy. Již několik let vedou aktivity na adaptačních pobytech studenti vyšších ročníků - animátoři, což je pro všechny zúčastněné strany velmi přínosné.

V loňském školním roce byli vybraní žáci naší školy vyškoleni a připraveni na práci animátorů adaptačních kurzů díky projektu MAP. Průběhu roku se na škole také zapojili do vedení třídnických hodin a dalších školních akcí. 

 Nyní jsme na toto školení navázali celodenním setkáním, které probíhalo v prostorách SVČ Inspiro Tišnov a na přilehlém hřišti. Celodenní setkání vedlo k posílení animátorského týmu a také k výběru nových animátorů z řad studentů prvních ročníků, aby bylo zajištěno pokračování v tomto osvědčeném projektu.

Zájemci z prvních ročníků si připravili pro zbytek skupiny aktivitu, která by byla vhodná na adaptační pobyt a tu na akci zorganizovali. Z 13 zájemců bylo vybráno 6, kteří se již nyní podílejí na  plánování adaptačních pobytů pro primu a první ročníky. 

Fotogalerie